IBI heeft een unieke mogelijkheid om adressen naar de app te sturen. In dit onderdeel van de handleiding wordt het sturen van adressen naar IBI uitgelegd.

Bestand uploaden

Om een bestand naar IBI te sturen en in IBI app de lijst goed te ontvangen, moet het bestand aan een aantal voorwaarden voldoen. Zodra je het bestand gemaakt hebt, stuur je het eenvoudig op als e-mail bijlage naar jouw unieke IBI mail adres.

 1. jouw uniek IBI adres. Deze vindt je in de IBI app in het “Ontvangen” scherm
 2. onderwerp van de e-mail is de naam van de lijst voor IBI
 3. adreslijst. de naam wordt niet door IBI gebruikt
 4. de email mag verder leeg blijven

  De e-mail wordt automatisch verwerkt.

Zodra je het bestand hebt opgestuurd, volg je deze stappen om de adressen in te laden:

 • Open de IBI app
 • Ga naar het menu
 • Kies “Ontvangen”
 • Selecteer de adressenlijst die je zojuist hebt opgestuurd
 • Kies “Lijst gebruiken”

Bestandsformaat

IBI ondersteunt de volgende type bestanden voor het ontvangen van adressen: .xlsx .xls .csv .txt

In het geval van een .csv of een .txt bestand, zorg er dan voor dat de kolommen gescheiden zijn door een puntkomma (;) of een tab.

Er zijn een aantal verschillende opties voor de indeling van de kolommen in het bestand. Alle verschillende mogelijkheden worden hieronder met voorbeeld toegelicht. Zorg dat het bestand aan een van de opties voldoet, anders zal IBI het bestand niet herkennen.
Een IBI adresbestand heeft nooit kolomtitels.

1Een bestand met de volgende kolommen in deze exacte volgorde:
straat, huisnummer, plaatsnaam, postcode, opmerking, telefoonnummer. De laatste twee kolommen zijn optioneel.

2Straat + huisnummer, plaatsnaam, opmerking, telefoonnummer. De laatste twee kolommen zijn optioneel.

3Volledig adres in een kolom. Je kan hierbij geen opmerking of telefoonnummer toevoegen.

Opmerking of telefoonnummer weglaten

Bij optie 1 of 2 zijn de kolommen voor opmerking en telefoonnummer optioneel. Een bestand zonder deze kolommen is dus ook geldig.

Als je wel een opmerking wil toevoegen maar geen telefoonnummer, kan je de opmerking in de bijbehorende kolom zetten en de kolom voor het telefoonnummer leeg laten. Als je wel een telefoonnummer wil toevoegen maar geen opmerking, zorg dan dat de kolom voor de opmerking leeg is en het telefoonnummer in de bijbehorende kolom staat

Bijzonderheden

Let op de volgorde van de kolommen in het bestand. Als de volgorde niet overeenkomt met één van de eerder beschreven opties is het bestand ongeldig, zoals in dit voorbeeld waar de plaatsnaam en postcode niet in de juiste volgorde staan:

Zorg ook dat er geen koppen boven de kolommen staan. Dit voorbeeld is dus ook een ongeldig bestand:

Wil je tijdens jouw bezorgronde adressen delen met een collega? Lees hoe je dat doet met IBI Transfer.